Biokaasun tuotanto

Jätteenkäsittelymenetelmänä biokaasutus eli mädätys on ympäristön kannalta kestävin ja taloudellisesti kannattavin ratkaisu verrattaessa sitä muihin menetelmiin – esimerkiksi kompostointiin tai jätteenpolttoon.

Mädätys on luonnon oma prosessi, jossa anaerobisissa olosuhteissa toimivat mikro-organismit käyttävät biohajoavaa syötemateriaalia ravinnokseen. Tämän mädätysprosessin tuloksena syntyy metaania ja hiilidioksidia, eli biokaasua.  Jäljelle jäävä kiintoaine – mädätysjäännös – on edelleen ravinne- ja energiarikasta materiaalia, joka voidaan jatkojalostaa hyötykäyttöön.  Asiantuntemuksemme perustuu tämän metabolisen prosessin ymmärrykseen sekä biologisen prosessin optimointiin teolliseen mittakaavaan. EPAD prosessi voidaan toteuttaa sekä mesofiilisenä (matala lämpötila), että termofiilisenä (korkea lämpötila).

Kitee office

Envor Protech Oy
Niittytie 7B
FI-82500 Kitee
Finland
Tel. +358 400 789 831

Jyväskylä office

Envor Protech Oy
Yliopistonkatu 21 A 13
FI-40100 Jyväskylä
Finland
Tel. +358 40 519 4383

Forssa office

Envor Protech Oy
Voimalankatu 56
FI-30420 Forssa
Finland
Tel. +358 40 451 0901

Hyvinkää Office

Envor Protech Oy
Kerkkolankatu 30
FI-05800 Hyvinkää
Finland
Tel. +358 50 431 7599

©2018 Envor Protech Oy - MMD Networks Oy