Case MetsäFibre Biotuotetehdas

Envor Protech Oy on kehittänyt biokaasuteknologian, jolla voidaan käsitellä tehokkaasti korkean ligniinipitoisuuden omaavia puu- ja selluteollisuuden jätevesilietteitä.

Ensimmäinen referenssilaitos valmistuu EcoEnergy SF Oy:n toimesta MetsäFibre Oy:n Biotuotetehtaan yhteyteen. Laitos käsittelee jatkuvatoimisesti sellutehtaan tuottamia jätevesilietteitä  ja valmistaa niistä biokaasua sekä kiinteää polttoaineeksi soveltuvaa lopputuotetta. Laitoksessa on mahdollista käsitellä selluprosessin lietteiden lisäksi myös muita puhtaita maa- ja kotitalouksien biohajoavia jätteitä.

Mädätysprosessit ovat nettoenergian tuottajia. Jatkuvatoimisen prosessin tuottamat prosessikaasut käsitellään laitoksen omassa puhdistusyksikössä ja rejektivesi johdetaan uudelle jätevedenpuhdistamolle Prosessista ei aiheudu ympäristöön hajuhaittoja tai ylimääräistä päästökuormitusta.

Laitoksen tuottamat lopputuotteet ovat 100 % uusiutuvia. Biokaasu puhdistetaan ja paineistetaan hyödynnettäväksi ajoneuvojen polttoaineena.  EcoEnergy SF perustaa liikennebiokaasun jakeluaseman Biotuotetehtaan läheisyyteen. Liikennebiokaasua voivat tulevaisuudessa hyödyntää tehtaan ajoneuvokalusto, puun kuljetuskalusto ja yksityisautoilijat.

Kiinteä lopputuote kuivataan ja tuotteistetaan kiinteäksi polttoaineeksi. Tällä hienojakoisella, korkean polttoarvon omaavalla puupohjaisella polttoaineella korvataan esim. kivihiilipohjaisia polttoaineita teollisuuden lämmityskattiloissa.

Kitee office

Envor Protech Oy
Niittytie 7B
FI-82500 Kitee
Finland
Tel. +358 400 789 831

Jyväskylä office

Envor Protech Oy
Yliopistonkatu 21 A 13
FI-40100 Jyväskylä
Finland
Tel. +358 40 519 4383

Forssa office

Envor Protech Oy
Voimalankatu 56
FI-30420 Forssa
Finland
Tel. +358 40 451 0901

Hyvinkää Office

Envor Protech Oy
Kerkkolankatu 30
FI-05800 Hyvinkää
Finland
Tel. +358 50 431 7599

©2018 Envor Protech Oy - MMD Networks Oy